ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับชื่อโดเมน .jp

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccTLD) .jp คือส่วนขยายที่เป็นตัวแทนประเทศญี่ปุ่น สำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นและบุคคลที่ต้องการจะเข้าถึงจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่กำลังเติบโตในประเทศนี้ ชื่อโดเมน .jp จะเป็นการลงทุนที่ดี การจดทะเบียนชื่อโดเมน .jp จะทำให้คุณเป็นที่รู้จักในภูมิภาค และมีตัวตนทางเว็บที่ง่ายต่อการจัดการ

ใครที่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .jp ได้

ลูกค้าสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .jp ได้หากพวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น หรือมีบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น การจดทะเบียนทั้งหมดจะเป็นในลักษณะใครมาก่อนจะได้รับบริการก่อน

ชื่อโดเมนอาจยาวได้ถึง 63 อักขระ โดยมีความยาวน้อยที่สุดที่สามอักขระ และสามารถมีตัวอักษร (a ถึง z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (ยกเว้นให้เป็นตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน) คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอักขระพิเศษ เช่น & และ # ได้

รายการทะเบียนใดที่ควบคุมชื่อโดเมน .jp

JPRS คือรายการทะเบียนของชื่อโดเมน .jp

ฉันจะสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .jp ได้นานเพียงใด

ระยะเวลาการจดทะเบียนสำหรับชื่อโดเมน .jp สั้นที่สุดและนานที่สุดคือ 1 ปี

เมื่อใดที่ชื่อโดเมน .jp จะต่ออายุ

ชื่อโดเมน .jp ของคุณจะต่ออายุก่อนวันหมดอายุ วันที่ต่ออายุจะขึ้นอยู่กับว่าชื่อโดเมนมีการต่ออายุอัตโนมัติหรือคุณต้องต่ออายุด้วยตนเอง การต่ออายุอัตโนมัติจะพยายามต่ออายุในวันแรกของเดือนก่อนที่จะถึงวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากการพยายามต่ออายุล้มเหลว เราจะพยายามต่ออายุใหม่อีกในวันที่ 10 ของเดือน และอีกครั้งในวันที่ 20 ของเดือน

หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 20 ของเดือนก่อนที่จะถึงวันที่หมดอายุื่ คุณจะต้องกู้ชื่อโดเมนกลับคืน อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการกู้กลับคืน โปรดดู

สำหรับขั้นตอนในการกู้กลับคืน

ฉันสามารถถ่ายโอนชื่อโดเมน .jp มายังบัญชีที่ฉันมีอยู่กับคุณได้หรือไม่

ขณะนี้ เราไม่รองรับการถ่ายโอนชื่อโดเมน .jp มายังเรา

ฉันจะถ่ายโอนชื่อโดเมน .jp จากคุณไปยังนายทะเบียนอื่นได้อย่างไร

โปรดดู ย้ายโดเมนของฉันออกจาก GoDaddy สำหรับขั้นตอนในการถ่ายโอนชื่อโดเมน .jp ไปยังนายทะเบียนอื่น

ฉันสามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับชื่อโดเมน .jp ได้หรือไม่

เราไม่มีความเป็นส่วนตัวและการปกป้องชื่อโดเมนสำหรับ .jp

ฉันสามารถจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนสำหรับชื่อโดเมน .jp ได้หรือไม่

ขณะนี้ เราไม่รองรับการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วของชื่อโดเมน .jp

ฉันสามารถย้ายชื่อโดเมน .jp มายังอีกบัญชีที่ฉันมีอยู่กับคุณได้หรือไม่

ใช่ แต่ผู้จดทะเบียนรายใหม่จะต้องมีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ฉันสามารถอัพเดทข้อมูลติดต่อของชื่อโดเมน .jp ได้หรือไม่

ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้จดทะเบียนบนชื่อโดเมน .jp ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา

สามารถเปลี่ยนข้อมูลติดต่ออื่นๆ ทั้งหมดได้ผ่านทาง Domain Manager โปรดดู เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อของโดเมน สำหรับข้อมูลในเรื่องการทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

มีข้อกำหนดด้านเนมเซิร์ฟเวอร์ของชื่อโดเมน .jp ของฉันหรือไม่

สามารถนำเนมเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องใดๆ มาใช้กับชื่อโดเมน .jp ได้ คุณสามารถใส่เนมเซิร์ฟเวอร์ได้สูงสุด 4 เนมเซิร์ฟเวอร์ต่อชื่อโดเมน

นโยบายการคืนเงินสำหรับชื่อโดเมน .jp คืออะไร

เราไม่สนับสนุนการคืนเงินเมื่อมีการยกเลิกชื่อโดเมน .jp ในขณะนี้ (การจดทะเบียน การต่ออายุอัตโนมัติ และการต่ออายุด้วยตนเอง)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ