ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Lainvalvontaviranomaisen pyyntö rekisteröijän tietojen luovuttamiseksi

Julkisissa WHOIS-tietueissa näytettäviä tietoja on rajoitettu GDPR:n takia. Joissakin tapauksissa piilotetut yhteystiedot voidaan luovuttaa lainvalvontaviranomaisille.

Jos edustat lainvalvontaviranomaista ja tarvitset täysiä yhteystietoja verkkotunnuksesta, joka on rekisteröity suojauksen piiriin kuuluvasta maasta, pyydä lisäohjeita lähettämällä sähköpostia osoitteeseen whoisrequests@godaddy.com .

Huomautus: Jos rekisteröijän ilmoitetaan WHOIS-hakutuloksissa rekisteröijän verkkotunnusta välityspalvelimen kautta, katso lisäohjeet kohdasta Domains By Proxy -haastekäytäntö.

Mitkä ovat kelvollisen pyynnön vaatimukset?

‌‌Pyynnön täytyy sisältää seuraavat tiedot:

  • Verkkotunnus/verkkotunnukset
  • Viranomaisen tuomiovalta
  • Lausunto, josta käy ilmi pyynnön lainmukainen tarkoitus (yhteystiedot luovutetaan vain, kun kyseessä on virallinen tutkinta).
  • Mahdollisesti edellyttämiemme ehtojen hyväksyntä.

Muut huomattavat asiat:

  • Luovutuspyyntö voi koskea ainoastaan nykyistä verkkotunnusasiakasta. Emme luovuta aiempia tai arkistoituja yhteystietoja tämän prosessin kautta.
  • Tarkistettava verkkotunnus täytyy syöttää luovutuspyyntöön täydellisessä muodossa – emme käsittele pyyntöjä, joihin osoite on syötetty vain osittain.
  • Tietojen luovutuspyynnöt tarkistetaan ja toimeenpannaan verkkotunnuskohtaisesti. Emme luovuta useiden haettujen verkkotunnusten tai yhteyshenkilöiden tietoja kerralla tämän prosessin kautta.
  • Voimme luovuttaa ainoastaan rekisteröijän, ylläpitäjän tai teknisen vastuuhenkilön nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

Katso lisätietoja haastekäytännöstämme.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ