ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Launch my GoDaddy Pro member Dashboard

There are a couple of ways to quickly get to your GoDaddy Pro member Dashboard.

Watch a short video of this task farther down the page.

  • Go to your GoDaddy product page, and select GoDaddy Pro.
  • If you’re already logged in to the main GoDaddy site, click your name in the upper right-hand corner and select GoDaddy Pro.

Note: You can bookmark the Dashboard in your browser for quick access. We'll prompt you to log in if necessary.

Show me

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ