ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

lighttpd: Install a certificate

After your certificate request is approved, you can download your SSL and intermediate certificates from the SSL application. For more information see Downloading Your SSL Certificate. These files must be installed on your Web server.

You can also download the intermediate certificate bundle from the repository.

To Install SSL and Intermediate Certificates

  1. Copy your SSL certificate file and the certificate bundle file to your lighttpd server.
  2. You should already have a key file on the server from when you generated your certificate request.
  3. Edit your lighttpd configuration to reference these files. The exact configuration file you edit depends on your version of lighttpd, your OS platform, or the method used to install lighttpd.

Your SSL Certificate is installed. If you have problems, please see Test your SSL's configuration to help diagnose issues.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ