ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Link image

This video and the instructions below it explain how to turn an image on your site into a link.

You can add a hyperlink to any image, which will trigger a web page to open whenever it’s clicked.

 1. Log in to your Website Builder account.
 2. Click Edit Site.
 3. Click the page menu to choose a page where you want to link text.
  Click the page menu to choose a page
 4. Click the image and select Settings.
  Click Settings
 5. In the Link section, click the Destination menu to select a page on your site, or type a web address (URL) into the Destination field.
  In the Link section type a web address into the destination field

  Note: You can also use the Destination menu's Upload option to link an image to a downloadable file. See More Info below.

 6. Click Open link in new window if you want the viewer's Web browser to leave your site open in the original window.
 7. Click Save to close the Settings window.
 8. Click Publish to update your site online.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ