ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Linking Payees to Your CashParking Account

CashParking accounts pay you for ads that display on your domain. If you aren't sure how all that works, check out CashParking FAQ.

The interesting part is getting paid, though. You probably want to get that set up so you can start getting money sent to you. We use a "payee" system to send money to customers; before starting here, we recommend setting up a payee (more info).

Linking Your Payee to Your CashParking Account

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click CashParking.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Go to the CashParking tab.
  5. From the Settings menu, select Payee Settings.
  6. Select the Payee you want to receive your payments, and then click Save.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ