การเปลี่ยนไปเป็นผู้ใช้ระดับรูทบนเซิร์ฟเวอร์ Linux ของฉัน

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเซิร์ฟเวอร์ Linux ของคุณอย่างแท้จริง ในบางกรณีคุณอาจจะต้องติดตั้งบางสิ่งหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์คอนฟิกบางอย่างที่ต้องอาศัยสิทธิ์ใช้งานระดับรูท/ผู้ดูแลระบบ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยการเป็นผู้ใช้ตัวแทน ผู้ใช้ระดับสูง หรือเปลี่ยนผู้ใช้

คำเตือน: เนื่องจากคุณสามารถทำได้ทุกอย่างเมื่อมีสิทธิ์ใช้งานระดับรูท/ผู้ดูแลระบบ คุณจึงอาจสร้างปัญหาให้กับเซิร์ฟเวอร์ได้โดยง่าย โปรดระมัดระวัง
  1. เปิดใช้สิทธิ์ใช้งานระดับรูท/ผู้ดูแลระบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  2. เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่าน SSH แล้วรันคำสั่งนี้:
    sudo su -
  3. ป้อนรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณควรจะได้รับสิทธิ์ใช้งานระดับรูทแล้วในขณะนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ