ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

การสลับผู้ใช้รากบนเซิร์ฟเวอร์ Linux

ในการเพิ่มประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์ Linux ให้ได้มากที่สุด บางครั้งคุณอาจต้องติดตั้งบางอย่างหรือเปลี่ยนไฟล์การกำหนดค่าที่ต้องเข้าถึงราก/ผู้ดูแลระบบได้ คุณสามารถทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้โดยเป็นผู้ใช้แบบทดแทน Super User หรือผู้ใช้แบบสลับ ซึ่งจะให้คุณทำอะไรก็ได้บนเซิร์ฟเวอร์

อำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง เนื่องจากผู้ใช้แบบทดแทนสามารถทำอะไรก็ได้ จึงอาจทำให้เซิร์ฟเวอร์ไม่เป็นระเบียบได้ง่ายๆ โปรดระวัง

วิธีเพิ่มการเข้าถึงราก/ผู้ดูแลระบบขึ้นอยู่กับประเภทเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

เซิร์ฟเวอร์ Linux ที่จัดการและที่จัดการอย่างเต็มรูปแบบ

เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ใช้เกตเวย์ (ข้อมูลเพิ่มเติม) และ cPanel

อันดับแรก คุณต้องเปิดใช้งานการเข้าถึงราก/ผู้ดูแลระบบก่อน (ข้อมูลเพิ่มเติม) เมื่อเชื่อมต่อผ่าน SSH แล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม) ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:

sudo su -

ตอนนี้ให้ป้อนรหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์ หากลืมรหัสผ่าน ก็ให้รีเซ็ตได้ (ข้อมูลเพิ่มเติม)

ตอนนี้คุณจะใช้คำสั่งในฐานะผู้ใช้รากได้แล้ว

เซิร์ฟเวอร์ Linux อื่นๆ ทั้งหมด

เมื่อเชื่อมต่อผ่าน SSH แล้ว (ข้อมูลเพิ่มเติม) ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:

su -

ตอนนี้ให้ป้อนรหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์ หากลืมรหัสผ่าน ก็ให้รีเซ็ตได้ (ข้อมูลเพิ่มเติม)

ตอนนี้คุณจะใช้คำสั่งในฐานะผู้ใช้รากได้แล้ว


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ