ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Linux Hosting (cPanel) วิธีใช้

Linux Hosting Guided Tour Part 1: My account Dashboard

We know you want to get started on building your website and managing your Linux Hosting account. This guided tour will show you all the places you'll be working. Let's start with a look at your account Dashboard.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to and select Web Hosting, and next to your Linux Hosting account, select Manage.
  select manage

  Your account Dashboard opens in a new browser window or tab. You'll see your domain name at the top.
  account dashboard

What's in the Dashboard?

The Dashboard is where you do account-related tasks like upgrading your account to a higher tier, or finding connection info for your server. A couple of the most important things you can do from this Dashboard are:

 • Adding more domain names to the account: All our Linux Hosting plans (except Economy) support multiple websites and domains. When you're ready to add more sites and domains, in the Websites section (just below your primary domain name), select Add Website.
  select add website to add more domains
 • Start using WordPress: If you installed WordPress during setup (like most of our customers) and you just can't wait to get started, in the Websites section select Admin. We'll take you right into WordPress—no login necessary!
  select admin to open wordpress

What's in the Action Center?

Just below the Websites section you'll find the Action Center. This is where to find links to helpful support articles, new software version info and more. We'll update the Action Center every month.

Note: If you installed WordPress during setup, look in the Action Center for a link to our Help article, "Get started with WordPress in Linux Hosting"—a list of the most-recommended things to do to start building your WordPress website.

Other tabs for more advanced work

At the top of the Dashboard, just above your primary domain name, you'll see a few tabs.
account dashboard tabs/p>

The tasks you can find in these tabs are for more advanced work, such as working with your database, moving files around in the account, or adding more FTP users to your account.

Our next stop on the tour: WordPress

Let's continue the guided tour with a look at WordPress.

Or, if you're not planning to use WordPress, you can skip ahead to our look at cPanel.