ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Linux permissions definitions

There are two types of general permissions and three types of advanced permissions you can specify for Linux shared hosting directories. Advanced permissions can be set for both directory users (website visitors) and owners (website administrators).

General Permissions

  • Web Visible: Permits users to browse files and directories through a Web browser.
  • Executable: Permits the execution of scripts.

Advanced Permissions

  • Read: Permits anonymous viewing of directory content through a Web browser. If read permissions are not granted, FTP credentials must be provided to view directory content.
  • Write: Permits anonymous modification of directory contents.
  • Execute: Permits the execution of scripts.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ