เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนบัญชีโฮสติ้งสำหรับ Linux, โฮสติ้งสำหรับ Windows และ WordPress ภายใต้การจัดการ

ซอฟต์แวร์ที่เราติดตั้งลงในบัญชีโฮสติ้งของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทของโฮสติ้งที่คุณมี

โฮสติ้งสำหรับ Linux พร้อม cPanel

ส่วนโปรแกรม เวอร์ชั่น
Apache 2.4.33
cURL 7.19.7
MySQL 5.6.47
PHP 5.6
7.0
7.1
7.2
7.3 (ค่าเริ่มต้น)
7.4
PEAR 1.10.5
Perl 5.10.1
phpMyAdmin 4.8.3
Python 2.6.6
Zend 3.2.0

โฮสติ้งสำหรับ Windows พร้อม Plesk

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ส่วนโปรแกรม เวอร์ชั่น
MS Windows Server 2012/2012 R2
ASP 3.0 (VBScript เวอร์ชั่น 5.8)
ASP.NET 2.0 (รองรับ 3.0 และ 3.5 ด้วย)
4.0 (รองรับ 4.5 ด้วย)
4.6.2
cURL 5.6.40 (PHP 5.6)
7.3.3 (PHP 7.3)
IIS 8.0/8.5
MSSQL ยุโรปและเอเชีย: MSSQL 2014
อเมริกาเหนือ: MSSQL 2012 หรือ 2014
แผนสำหรับผู้เริ่มต้น Plesk เท่านั้น: ไม่รองรับ MSQQL
MySQL 5.5.43
.NET Core 1
1.1
2.0
PHP 5.6 และ 7.3