ช่วยเหลือ

การประมูลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

List my domain with Domain Listing Service

Once you have authenticated your account, listing a domain with List for Sale is easy.

Required: You must authenticate your account with Afternic before you can add or manage listings.

Note: Once your accounts are authenticated, you can't unlink them. You may contact service@afternic.com for further support.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the Advanced list view (BETA) of your account in order to manage listings. In the upper right corner, choose Advanced list view (BETA):
 7. Advanced list view icon
 8. Select the domain you want to list and click on Domain Listing Service from the Estimate Value column.
 9. On the Set domain prices page, fill out the following fields:
 10. Set domain prices

  Note: The estimated value of the domain is based on data analysis that helps estimate the predicted sale price of a domain.

  • List price: What the buyer can pay for immediate purchase and without negotiation.
  • Floor price (optional): The lowest acceptable sales price our sales executives can negotiate without seeking your approval. This price is not viewable to buyers.

  If you enter a list price but no floor price, the minimum floor price will automatically be set to 65% of the list price. However, if you set a floor price along with a list price and the amount is lower than the MIN price (the minimum price allowed for an offer on a domain, or 65% of the list price), then the MIN price will be equal to the floor price.

  Note: If the domain is already listed on Afternic, the list price of the domain will show up in the list price field for that domain.

 11. Once finished, click Next.
 12. Optional: Add a for-sale lander. You'll now be taken to a page where you have the option to add for-sale landers. Click the Add button next to the domains you want to add a for-sale lander to, and then click the Add For-Sale Lander button. If you wish to skip this step, click the Skip, DO NOT add for-sale landers link.
 13. Note: We use domain forwarding to point your domain to our for-sale landers. You can manually change the domain back at any time.

 14. Review and Submit: You’ll review your listings here. Once you've reviewed, you'll need to accept the GoDaddy Terms and Conditions as well as the Fast Transfer process, and click Submit domains.

You can now easily manage your listings at any time.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ