ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Live product demo

Join us for a GoDaddy Email Marketing workout!

Have you just started using our product and want some help getting up to speed? Have you been using it for a while, and could use a refresher course? Or maybe you're looking for new ideas and things to try!

We offer live demos (Tuesdays and Thursdays) of all things GoDaddy Email Marketing, that you can join any time - as many times as you like!

Hosted live by a real expert, this demo walks you through every area of your account and shows you great examples to help get your creative juices flowing! You can ask questions during the demo, and the host will answer them at the end of the presentation.

You can't beat this hands-on training, no matter what stage you're at — newbie, or total pro. Every Tuesday and Thursday at 2pm ET, 11am PT, you have the chance for a personal GoDaddy Email Marketing tour.

Log in to your GoDaddy account to sign up today!

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ