ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Log in to my GoDaddy account with a security key

After you set up a hardware security key to use with two-step verification (2SV), here's how to log in to your account using that key.

  1. Log in to your GoDaddy account. We'll prompt you to connect your security key.
  2. Connect your security key to your device and press its button. We'll verify your key and log you into your account.

What if I set up my hardware security key... but I don't have it with me?

If that's the case, no worries! We'll use your backup method instead.

  1. Log in to your GoDaddy account. When you're prompted to connect your security key, click I can't access my security key.
  2. Select your authentication app from the list.
  3. In the Verification code field, enter the 6-digit code from your app and click Verify. We'll verify the code and log you into your account.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ