ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Log in to my Microsoft Office 365 account

After you set up your Office 365 email address, you can access your webmail and other Office applications online. Follow the steps below to sign into your Microsoft Office 365 portal.

  1. Go to the GoDaddy Microsoft Office 365 log in page.

    Note: You can also go to email.yourdomain.tld to get to this page. For example, if your email domain is coolexample.com, you can go to email.coolexample.com to log in.

  2. Enter your Email address and Password.
    Click Sign In
    Required: This is the email address you set up for the specific Office 365 mailbox. This is NOT the email address for your GoDaddy account.
  3. Click Sign In.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ