ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Log in to my Microsoft Office 365 email account

After you set up your Office 365 email address, you can login to your email, and other Office applications, online in the Microsoft Office 365 portal.

  1. Go to the GoDaddy Microsoft Office 365 log in page.
  2. Enter your Office 365 email address and password. (Your GoDaddy login credentials will not work on this page, you must use your Office 365 login info.)
    Click Sign In
  3. Click Sign In.

Alternatively, you can also go to email.yourdomain.tld to get to this page. For example, if your email domain is coolexample.com, you can go to email.coolexample.com to log in.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ