ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Log in to phpMyAdmin in my Web & Classic Hosting

phpMyAdmin lets you view and modify a database. You can change database values, run queries, and create, view and modify your database structure.

Note: Programs like WordPress® and Joomla® provide their own Web interface for modifying most aspects of a database. If you are using one of these programs, you probably don't need to use phpMyAdmin to manage the database unless specifically instructed to.

You should always make a backup of your database before using phpMyAdmin to make changes. For more information about backing up your database, see Back up and restore MySQL or MSSQL databases in Web & Classic hosting.

To Manage Your Databases Using phpMyAdmin

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Databases menu, select MySQL.
  5. Next to the database you want to use, from the Actions menu, select Details.
  6. Note your database username and, if you don't know your database password, reset it.
  7. Next to the same database, click phpMyAdmin.
  8. Log in to phpMyAdmin using your database username and password.
  9. Click Go.

For more information about working with phpMyAdmin once you're logged in, visit phpmyadmin.net.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ