ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Log in to Wordpress Design

To see or change your WordPress site, you’ll first need to log into it.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click WordPress Design.
  3. Next to the website you want, click Manage.

    Note: You can also log into your WordPress site at: http://"your WordPress domain name"/wp-admin. If you can't remember your password, use this WordPress page to reset it.

To speak with a PWS Specialist, call (480) 463-8344.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ