ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Log in to your Pro account

After you sign up to be a GoDaddy Pro, there are a couple of ways you can log in and quickly get to your Pro Dashboard.

  • Go to pro.godaddy.com and log in with your GoDaddy credentials.
  • Or, if you’re already logged in to the main GoDaddy site, click your name in the upper right-hand corner and select Pro Dashboard.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ