ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Logging In to Get Paid and Online Bookkeeping

If you have a GoDaddy account associated with Get Paid and Online Bookkeeping, you can log in to your Get Paid and Online Bookkeeping account in two ways:

To Log In to Get Paid and Online Bookkeeping at Get Paid and Online Bookkeeping.com

  1. Go to bookkeeping.godaddy.com/login.
  2. Log in using your GoDaddy account credentials.

To Log In to Get Paid and Online Bookkeeping at GoDaddy.com

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list, click Get Paid and Online Bookkeeping.
  3. Next to the plan you want to use, click Manage.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ