ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Lower my cost for 25 or more websites

When using premium features on a per-website basis, the monthly price can go up rapidly. For a fixed price, you can activate feature bundles to lower your monthly cost for up to 100 websites.

Note: Even though bundles cover a feature for 100 websites, almost all bundles are cost-effective for more than 25 websites (Backup bundle is cost-effective for more than 35 websites).

Here are the bundles that you can activate on your account:
Bundle Name Price
Backups $75/mo
Uptime Monitor $25/mo
SEO $25/mo
White Label $25/mo
Client Reports $25/mo
Security Check $25/mo
Performance check $25/mo
All-in-one (covers all premium features) $150/mo
  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
  3. Click Pro in the upper-right corner and click Billing.
  4. Navigate to Bundles and then click Enable below the bundle that you need to activate.

    Note: The premium feature will not be activated on your websites automatically. After enabling a bundle, you need to activate the feature manually on your websites.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ