ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Mac Address Book: Add contacts

To get your contacts from the Mac Address Book or Contacts app into your subscribers, you'll first need to save them in a VCF, or vCard File, on your computer. Then you can import this file into your GoDaddy Email Marketing account.

Export vCard from Address Book or Contacts app

 1. You'll need to have the contacts that you want to import in their own group. You can create a new group in your Address Book, if you need to, by selecting File and then New Group.
 2. On the File menu choose New Group.

 3. Drag contacts from your list on the right into that new group in the left sidebar to add them.
 4. Drag contact onto group to add.

 5. Select the group in the left sidebar. Then:
  • Drag the group to your computer's desktop to create a single VCF containing all your contacts for that group
  • Or right-click, ctrl+click, or two-finger-click on the group and choose Export group vCard... and save the VCF wherever you want.
  • Choose export from the alternate click menu on the group.

Import into GoDaddy Email Marketing subscribers

 1. While logged in, select the Subscribers tab at the top of your account.
 2. Click on Add Contacts to reveal the import options.
 3. Make sure you are on the Many at a time tab, and click Browse to find the VCF you just created on your desktop. You can only upload a single file at a time.
 4. Choose the list to import your contacts into:
 5. Click Add Contacts, and you're done! If you created more than one group VCF, repeat these steps to upload each one.
 6. Note: Keep in mind that only contacts with email addresses will import into your subscribers.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ