ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Mac OS X 10.7-10.9: Generate CSR (Certificate Signing Request)

If you want to a install an SSL certificate on your Mac OS X 10.9 server, you need to generate a certificate signing request (CSR) for the URL you want to secure.

To Generate a CSR with Mac OS X 10.7-10.9

  1. On the Mac, launch Server.
  2. Click Certificates on the left.
  3. Click +.
  4. Click Next.
  5. Complete the on-screen fields, and then click Next
  6. Either copy the CSR that displays, or click Save and save the file locally.

Next step

You can use this CSR to either request a new certificate or rekey an existing certificate.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ