ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Mac OS X 10.9: install a certificate

After you have successfully requested a certificate, you need to install the certificate files we provide on your server.

To Install an SSL Certificate with Mac OS X 10.9

  1. Download your certificate's files — you can use the files we offer for Mac OS 10.6 (more info).
  2. On the Mac, launch Server.
  3. Click Certificates on the left.
  4. Double-click the common name of the certificate you requested.
  5. Click and drag the certificate and bundle files into the Certificate Files section.
  6. Click OK.

This installs the certificate on your server. To verify its installation, you should see your certificate's common name listed in the Settings menu.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ