ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Mailing status icons

All Mailing Statistics have a quick reference icon. GoDaddy Email Marketing displays these icons in the subscribers area; on the emails received tabs for each contact, and also in the suppressed list. Let's cover each mailing status icon below:

Mailing Status Icons:

Sent

The mailing was sent to this contact.

Accepted

The mailing was successfully accepted by the contact. No other information is available at this time.

Engaged

The mailing was viewed, clicked, or shared by the contact. Each engaged type has its own icon as well:

  • viewed

The contact viewed the mailing by downloading images.

  • clicked

The contact clicked a link in the mailing. You can click the url listed to find out more details.

The contact shared the campaign using a social share option, or the forward to a friend tool.

The social share icons also have individual share icons:

  • The contact shared the campaign on Facebook
  • The contact shared the campaign on Twitter
  • The contact shared the campaign on Pinterest
  • The contact shared the campaign on Google +

Bounced

The mailing did not deliver successfully to the contact. For more on bounces and what they mean, click here.

Marked As Spam

The contact clicked the "mark as spam" or "report spam" button in the inbox. These contacts are automatically suppressed. Read more here: Suppression reason explained: Marked as spam

Unsubscribed

The contact unsubscribed from the email. These contacts are also automatically suppressed.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ