ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Maintaining Your Account

Account Information

Things change. The seasons. The color of your hair. The Dow Jones Industrial Average. And, sometimes, your address.

Like everyone else, when your (physical or email) address changes, we need to know. There are two important things you need to update whenever this happens:

Account Access

Your relationships might also change. We recommend being cautious when you give others access to your accounts. To help maintain your security, we offer a tool to help you share access to your account with others (without exposing your password. You can find more information about it in Invite a delegate to access my GoDaddy account.

If you want to, you can also change your password on a whim. We recommend making it strong.

With all of these tools, you should have no problem maintaining a healthy, happy account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ