ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Make campaign text bold

GoDaddy Email Marketing uses something called Markdown, to format text. But there's a button you can use, to make your text bold.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. Click Campaigns.
 3. Click Compose to create a new campaign, or Edit under any existing campaign.
 4. Add a module with a text block, or click inside an existing text block.
 5. Highlight the text you want to make bold.
 6. Click the B at the bottom of your text module.
  Highlight text and click B
 7. Two asterisks will appear on each side of your text. This means the text will be bold, when you preview it.
  Two asterisks around text make it bold
 8. Click Preview at the top of the module, to show the bold text.
  Click preview to see bold text
 9. Click Save at the top or bottom of the page.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ