ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Make campaign text italic

You can make the text in your GoDaddy Email Marketing campaign italic, with a button in your text module.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. Click Campaigns.
 3. Click Compose to create a new campaign, or Edit under any existing campaign.
 4. Add a module with a text block, or click in any existing text block.
 5. Highlight the text you want to italicize.
 6. Click the I at the bottom of the text module.
  Highlight text and click I
 7. Two underscores will be added to each side of your text. This means that text will be italicized when you preview.
  Underscores around text will show italics
 8. Click the Preview button at the top of the text module.
  Preview italic text
 9. Click Save at the top or bottom of the page.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ