WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

ทำการแก้ไขขั้นสุดท้าย


ขั้นตอนที่ 6 ในชุด การย้ายเว็บไซต์ WordPress ภายใต้การจัดการไปยังบัญชี WordPress แบบไม่มีการจัดการ

จำเป็น: คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในไฟล์ SQL นี้ มีโปรแกรมแก้ไขข้อความของบุคคลภายนอกมากมายที่สามารถใช้ได้ เราขอแนะนำ Notepad++ อย่าแก้ไขไฟล์ด้วยแอปพลิเคชันประมวลผลคำอย่าง Microsoft Word

WordPress ภายใต้การจัดการใช้คำนำหน้าตารางแบบสุ่มสำหรับฐานข้อมูล เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณทำงานบนโฮสต์ใหม่ คุณต้องอัพเดต wp-config.php ในโฮสต์ใหม่ให้ตรงกับคำนำหน้าฐานข้อมูลในไฟล์ฐานข้อมูล SQL ที่นำเข้ามาในขั้นตอนที่ 5

 1. เชื่อมต่อกับบัญชีโฮสติ้งใหม่โดยใช้ส่วนการจัดการไฟล์หรือ ไคลเอ็นต์ FTP เช่น FileZilla ผู้ให้บริการโฮสติ้งแต่ละรายมีวิธีการทำเช่นนี้แตกต่างกันไปตามต้องการ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไร ให้ขอคำแนะนำจากผู้ให้บริการโฮสติ้งรายใหม่ของคุณ
 2. หาตำแหน่งของไฟล์ wp-config.php แล้วแก้ไข ถ้าคุณใช้ FileZilla ให้เลือกไฟล์แล้วคลิกขวา จากนั้นเลือก ดู/แก้ไข
 3. อัพเดต $table_prefix คุณควรทราบคำนำหน้าหลังจากนำเข้าไฟล์ฐานข้อมูล SQL ใน นำเข้าฐานข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่าง หากคำนำหน้าของคุณคือ wp_yourPrefix_:
  
  ก่อน:
  $table_prefix = 'wp_';
  
  หลัง:
  $table_prefix = 'wp_yourPrefix_';
  
 4. เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกไฟล์ หากคุณใช้ FileZilla ให้ยอมรับคำเตือนการเขียนทับใน FileZilla เพื่อแทนที่ไฟล์ในโฮสต์ใหม่ของคุณ
 5. ทดสอบเว็บไซต์ของคุณเพื่อดูว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่


ขั้นตอนต่อไป

ถ้าคุณเปลี่ยนโดเมนพร้อมกับการย้ายเว็บไซต์ คุณจะต้องใช้คำสั่งค้นหาและแทนที่ในฐานข้อมูล

 • ถ้าบัญชีโฮสติ้งใหม่แบบไม่มีการจัดการของคุณอยู่กับเรา ให้ทำตามคำแนะนำใน ค้นหาและแทนที่ WordPress ด้วย SSH
 • ถ้าบัญชีโฮสติ้งใหม่แบบไม่มีการจัดการของคุณอยู่กับผู้ให้บริการโฮสติ้งรายอื่น ให้ดูวิธีการในเอกสารของผู้ให้บริการนั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม