ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Make my galleries private

You can make your Photo Album galleries private so that visitors won't be able to see them on your website. In this way, only you have access to these galleries. You can also password protect photo galleries so that visitors can view them only if they have the password. For more information about password protecting photo galleries, see Password Protecting Photo Galleries.

To Make a Photo Gallery Private

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click GoDaddy Photo Album.
  3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. From the galleries menu, click Edit Galleries.
  5. Click the Edit hyperlink for the gallery you want to edit, where the gallery name is the name of the gallery you selected. The hyperlink displays next to the Thumbnails tab.
  6. From the Privacy settings area, select Private.
  7. Click Save.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ