ช่วยเหลือ

การประมูลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Making initial bids or offers on domains

Here's the difference between bidding and submitting offers:

 • Bidding - You can submit a starting bid and specify the maximum amount you want to bid for a domain name. Beginning with $5 more than the current bid amount, our Proxy Bidding Service automatically increases your bid by $5 each time you're outbid until you reach your maximum bid amount.

  Note: If you aren't a GoDaddy Auctions member, you must purchase a membership before you can place a bid on expired domains or 7-day auctions. For more information, see Purchasing a GoDaddy Auctions Membership.

 • Submitting Offers - You can submit one offer amount per domain name. We notify the seller immediately. The seller has seven days to accept or counter your offer. GoDaddy Auctions membership is not required for submitting offers.

Note: Due to the complexity of conversion rates, you must enter bids/offers using US currency only, even though you'll be able to view the price in your preferred currency.

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. Enter a bid or offer in the text box for the domain name you want, and then click Continue to Review. The Review Domains window displays.

  Note: The watermark in the text box displays the minimum amount you can bid or offer.

 3. Read and accept the legal agreements that display.
 4. Click Submit.

  Note: If you receive an error message about an invalid or missing country code, you must select a Country on the Settings page before you can submit your bid or offer.

Note: If you wish to manage bids with your mobile device, you can use the new GoDaddy Investor app to bid on expiring domain names.

If you make an offer, the seller might push the domain name to 7-Day Public Auction using your offer as the opening bid. For more information, see Auctions FAQ

If you win the auction by submitting the highest bid or the seller accepts your offer, you must submit payment promptly. Your purchase price won't exceed the maximum amount you bid plus the one-year renewal fee, if applicable. For more information, see Purchasing Domain Names You Won.

You can also place bids from your Watching list. For more information, see Using the Watching List.

For more information on counter offers, see Responding to offers when buying domain names.

Proxy Bids

There is no special interface to enter a proxy bid. You'll need to be bidding on a traditional auction listing such as a 7 day auction or an expired auction. In other words, the auction needs to be one where the listing ends at a definitive time and whoever has the highest bid at the end wins.

To place a proxy bid, simply bid the highest amount you wish as your proxy at any time during the auction and it will take effect. The proxy will only outbid the current highest bid by the lowest bid increment possible. If that bid is then increased, your proxy bid will continue to try to outbid the other bidders until your limit is reached.

Bid Increment Rules

The table below outlines the parameters around minimum bid increment rules. For instance, if you see a domain name listed in auction (in expiry, value-priced or 7-day public auctions) and the price is $12, you must bid $17. If a domain is listed at $1100, you must bid $1125.

Current Price (Current Highest Bid Account) Next Bid Increment
$5 - $499.99 $5
$500 - $999.99 $10
$1,000 - $2,499.99 $25
$2,500 - $4,999.99 $50
$5,000 - $9,999.99 $100
$10,000 - $24,999.99 $250
$25,000 - $49,999.99 $500
$50,000+ $1000

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ