ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Making Photo Galleries Private

You can make your Website Builder galleries private so that visitors won't be able to see them on your website. In this way, only you have access to these galleries. You can also password-protect galleries so that visitors can view them only if they have the password. For more information about password-protecting galleries, see Password-Protecting Photo Galleries.

To Make Photo Galleries Private in Website Builder

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Click Photos and Videos.
  5. From the galleries menu, click Edit Galleries.
  6. Click the Edit hyperlink for the gallery you want to edit, where the gallery name is the name of the gallery you selected. The hyperlink displays next to the Thumbnails tab.
  7. From the Privacy settings area, select Private.
  8. Click Save.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ