ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Manage a database in my Web & Classic Hosting account

After you set up a database in your Web & Classic Hosting account, you can log in to your account manager and manage your database.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Under Web Hosting, choose the account you want to use, and click Manage.
  3. In the Databases section of the Hosting Control Panel, click the icon for the type of database you want to manage. Here you can create new databases, delete databases, or make changes to existing databases.
  4. Depending on the type of database you have, you can click phpMyAdmin or Admin Tool to access more advanced management functions.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ