ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Manage DNSSEC for my domain

Domain Name Security Extensions (DNSSEC) add an extra layer of security to your domain names by attaching digital signatures to their DNS information. For more information, see DNSSEC FAQ. See the following table for instructions on how you want to manage DNSSEC through your DS records.

Task Article guide
Add DS records Add a DS record
Edit DS records Edit a DS record
Delete DS records Delete a DS record

You can manage DS records for the following domain name extensions:

Note: Not all DNSSEC fields are supported for all domain name extensions. See About Self-Managed DNSSEC for information on how these fields are used by each domain name extension.

If you have a Premium DNS account, we can fully manage the DNSSEC for you. For more information, see Enable DNSSEC in my Premium DNS account.

More Info:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ