ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Manage Email Contacts

You can change existing email contacts to add new information plus other fields, or delete a contact.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Scroll down to the Contacts panel and click Manage your contacts.
  Click Manage your contacts in Contacts panel
 4. Choose the contact you want to change and click Edit.
  Click Edit to change a contact

  Note: To remove a contact, click in that row and click the Delete button.

 5. Type in any field to change its contents, or click Add another field to do exactly that by typing in a new name and clicking Add.
  Click Add to create a new field

  Note: Enter your information once the new field appears. Added fields are only visible when you're editing a contact. They are hidden when you're in list view.

 6. Click Save Changes, and you will return to the contact list view.
  Click Save Changes when you're done

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ