ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Manage Preset Profiles

Preset Profiles let you select a combination of preset attributes that you can automatically apply to your domains. You create the profile in your Domain Manager and specify which attributes to add, including locking, automatic renewal, forwarding, nameservers, and contacts. Once you create the profile, you can add domains to the profile to update them.

Preset Profile articles
Create a Preset Profile
Add a domain to a Preset Profile
Delete a domain from a Preset Profile
Edit a Preset Profile
Delete a Preset Profile

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ