ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Manage Secondary DNS

If you have a Premium DNS account, you can enable Secondary DNS, which backs up all of your DNS zone files to a secondary nameserver. If you enable Secondary DNS and your primary nameservers go down, your secondary nameservers receive and process requests, so your domain won't ever go offline.

Click the link in the table below depending on how you want to use Secondary DNS.

What do you want to do?
I want to Learn more about Secondary DNS
I want to Enable Secondary DNS with GoDaddy nameservers as masters
I want to Enable Secondary DNS with GoDaddy nameservers as slaves
I want to Disable Secondary DNS

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ