ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Manage system process (Linux)

On Linux® hosting accounts, you can view and end certain types of connections to your account. You can use this to manage runaway scripts or get your account's PHP initialization file to take effect.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Stats & Monitors section, click System Processes.
  5. In the list on the left, click the process you want to view or click All Processes to view all processes at once.
  6. To end a process, click the corresponding end button on the toolbar.

Ending a process kills all current connections to the process. Any users connected to the process will have to reconnect.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ