ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Managing app passwords

After you set up Multi-Factor Authentication (MFA), you can use app passwords to sign into Outlook, Microsoft Teams, or other apps on your tablet or phone so you don't have to constantly use MFA to authenticate. You can use the same app password with multiple devices or create a new app password for each device.

  1. Sign in to Outlook on the web. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Enter the verification code that has been sent to your phone or use the Microsoft Authenticator app to prove you're authorized to use your email account.
  3. After you're signed in, go to the app passwords page.
  4. Select the create button.
  5. Enter the Name of the device that will be using this app password, and select next.
  6. Your app password will be displayed. Select copy password to clipboard and click close to display the new list of App Passwords.
  7. Enter the copied app password into the password prompt of the application you're authenticating.

More info

Note: While we link to Azure for this process, our scope of support for Azure ActiveDirectory is limited. We provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ