ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Managing Apps

InstantPage® offers a variety of apps to enhance your website's functionality. You can add and display up to four new apps in the Menu Items block. You can also remove apps you no longer want or edit them to change the way they display.

If you don't add apps to the Menu Items block, it remains blank. However, you can adjust the block color to make it transparent. For instructions on changing the color, see Managing Colors.

You can add these apps to give your InstantPage website these functions:

To Manage Apps

  1. Log in to your InstantPage account by going to your InstantPage site, clicking Owner Login, and then entering the login information for your InstantPage account.
  2. To add apps, from the Apps tab, go to Select Apps, and then select an app. The app displays in the My Apps section of the dashboard and in your menu block.
  3. To delete apps, from the Apps tab, go to My Apps, and then click the Delete icon for the app you want to delete. The app no longer displays from My Apps or your menu block.
  4. To edit apps, from the Apps tab, go to My Apps, and then click the wrench icon next to the app you want to edit. In the Configure window, edit your app.
  5. Click Save.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ