ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Managing coupons

The coupon manager within Quick Shopping Cart® lets you create and issue product coupons that customers can apply to the order total. For information on generating links for coupons, see Using Site Links for Store Promotion.

Note: Tax is calculated on the discounted subtotal if Flat Tax or State-based Tax are enabled in the Quick Shopping Cart Tax Manager. If VAT is enabled, tax is calculated per product first and then the coupon discount is applied to the taxed subtotal.

Creating Coupons

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, in the Marketing section, click Add Coupon.
 5. Complete the fields. For specific coupon examples, read our walkthrough.
 6. When finished, click OK.

Copying Coupons

You can copy a coupon to create a new coupon based on the selected coupon.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, in the Marketing section, click Manage Coupons.
 5. In the coupon list, under Actions, click the Copy icon next to the coupon you want to copy.
 6. The Coupon Details page opens for the new coupon. All of the fields and selections are identical to the original coupon with the exception of the Code field, which is blank.
 7. Enter a new Coupon Code. (You can also make any other changes necessary at this time.)
 8. Click OK.

Editing Coupons

You can make changes to your coupons at any time.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, in the Marketing section, click Manage Coupons.
 5. In the coupon list, under Actions, click the Edit icon next to the coupon you want to modify.
 6. The Coupon Details page opens for the coupon.
 7. Make any changes necessary at this time, and then click OK.

Searching Coupons

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, in the Marketing section, click Manage Coupons.
 5. In the Search for Coupons section, select the criteria by which you want to search for coupons.
  Type
  Coupons of a specified type.
  Coupon Code
  Coupons based on a full or partial coupon code.
  Description
  Coupons based on a full or partial description.
  Status
  Coupons with a specified status.
  Combinable
  Coupons that can be combined with other coupons.
  Expires on/after
  Coupons with a specified expiration date.
 6. Click Go.

Deleting Coupons

You can delete a coupon at any time.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, in the Marketing section, click Manage Coupons.
 5. In the coupon list, under Actions, click the Delete icon next to the coupon you want to remove.
 6. A confirmation message opens, verifying that you want to delete the selected coupon.
 7. Click OK to delete the coupon.

When you delete a coupon, its record is deleted from the database. Therefore, the coupon code is not accepted if it is entered at checkout, and the coupon no longer displays as an entry in the Coupon Manager screen. If you want to keep the coupon but make it unavailable to shoppers, you can change the status to Inactive.

Adding Free Shipping Coupons

You can only add a coupon for Free Shipping if you select one or more shipping options. For more information, see Providing Shipping Options.

To Add Free Shipping Coupons

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, in the Marketing section, click Add Coupon.
 5. Complete the following:
  1. In the Code field, specify the coupon code.
  2. In the Description field, enter a description of the coupon.
  3. From the Status list, specify whether you want the coupon to be Active or Inactive.
  4. From the Type area, select Free Shipping & Handling, and then select a shipping option.
  5. If you enabled Custom Shipping Options, from the Coverage Outside US area, allow free shipping to Canada and APO/FPO addresses by selecting the checkboxes for those options. To prevent free shipping for those addresses, clear the checkboxes. For more information about custom shipping, see Setting Custom Options for Price-based Shipping or Setting Custom Options for Weight-based Shipping.
  6. If you want to specify a minimum purchase amount to receive free shipping and handling, from the Redemption Requirements area, select Minimum purchase required, and then enter the minimum amount.
  7. In the Comments field, enter comments regarding the coupon, if any.
 6. Click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ