ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

การบริหารผู้ดูแลบัญชีชื่อโดเมน

ผู้ดูแลบัญชีสามารถบริหารชื่อโดเมนของคุณจากบัญชีแยกต่างหากได้โดยไม่ต้องมีสิทธิ์การเข้าใช้โดยตรงกับบัญชีหรือข้อมูลการชำระเงินของคุณ

ดู

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของผู้ดูแลบัญชีในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ชื่อโดเมนของคุณ

หมายเหตุ: สามารถนำบทความนี้ไปใช้ได้กับชื่อโดเมนเท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดผู้ดูแลบัญชีสำหรับบัญชีโฮสติ้ง โปรดดู

ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถให้สิทธิ์การเข้าใช้ของผู้ดูแลบัญชีเพื่อบริหารชื่อโดเมน

เพิ่มผู้ดูแลบัญชี

ในการเพิ่มผู้ดูแลบัญชี

ขั้นตอนแรกในการให้ผู้ดูแลบัญชีมีสิทธิ์การเข้าใช้การตั้งค่าชื่อโดเมนของคุณคือ การเชิญให้พวกเขาเป็นผู้ดูแลบัญชีของคุณ

 1. ล็อกอินเข้าสู่ ระบบจัดการบัญชี ของคุณ
 2. จากส่วน บัญชีของฉัน ให้คลิกที่ การตั้งค่า
 3. คลิก ผู้ดูแลบัญชี
 4. ใส่ข้อมูลในฟิลด์ผู้ดูแลบัญชีให้สมบูรณ์ แล้วจากนั้นคลิก เชิญ

ผู้ดูแลบัญชีใหม่ของคุณจะได้รับอีเมลด้วยหัวเรื่อง "การเชิญชวนให้บริหารทรัพยากรของ [ชื่อของคุณ]" อีเมลนี้จะมีลิงค์เพื่อให้ยอมรับการเชิญเป็นผู้ดูแลบัญชี ผู้ดูแลบัญชีใหม่จะต้องสร้างบัญชีใหม่หรือล็อคอินเข้าในบัญชีที่มีอยู่เพื่อยอมรับการเชิญ

การให้สิทธิ์การเข้าใช้แก่ผู้ดูแลบัญชี

เมื่อผู้ดูแลบัญชีใหม่ของคุณยอมรับการเชิญแล้ว คุณสามารถกำหนดชื่อโดเมนเพื่อให้พวกเขาบริหารได้ คุณสามารถเก็บชื่อโดเมนที่กำหนดให้แล้วไว้ในโฟลเดอร์ต่างหากได้ เพื่อกำหนดให้พวกเขาได้อย่างง่ายดายด้วยการสร้างโฟลเดอร์ใน Domain Manager พร้อมด้วยการอนุญาตผู้ดูแลบัญชี

หมายเหตุ: คุณต้องมี DNS แบบพรีเมียมเพื่อที่จะให้การอนุญาตสิทธิ์การเข้าใช้ DNS และการแก้ไขแก่ผู้ดูแลบัญชีของคุณได้

ในการให้สิทธิ์การเข้าใช้แก่ผู้ดูแลบัญชี

 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบจัดการบัญชีของคุณ
 2. ถัดจาก โดเมน ให้คลิก เรียกใช้งาน
 3. ในส่วน ตัวเลือกขั้นสูง และใต้ โฟลเดอร์ ให้คลิก เพิ่มโฟลเดอร์ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกขั้นสูง ให้คลิกที่ลูกศรขนาดเล็กทางด้านซ้ายของชื่อโดเมน
 4. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ของคุณ แล้วจากนั้นคลิก กำหนดผู้ดูแลบัญชี

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถใช้โฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วได้เช่นกัน

 5. จากรายการ ผู้ดูแลบัญชี ให้เลือกผู้ดูแลบัญชีที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าใช้โฟลเดอร์ แล้วจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกสิทธิ์การเข้าใช้ต่อไปนี้:
  • สิทธิ์การเข้าใช้ของผู้ดูแลระบบ — บริหารคุณสมบัติชื่อโดเมนทั้งหมดดังต่อไปนี้: การติดต่อ, เนมเซิร์ฟเวอร์, โฮสต์, การส่งต่อโดเมน, ล็อค/ปลดล็อค, การต่ออายุอัตโนมัติ, ยกเลิก และโดเมนย่อย
  • สิทธิ์การเข้าใช้แบบกำหนดเอง — บริหารเฉพาะคุณสมบัติที่คุณเลือก
  • สิทธิ์การเข้าใช้เพื่ออ่านอย่างเดียว — เฉพาะดูชื่อโดเมนโดยไม่บริหารคุณสมบัติใดๆ
  • ไม่มี — ไม่ให้สิทธิ์การเข้าใช้โฟลเดอร์นี้แก่ผู้ดูแลบัญชี
 6. คลิก ตกลง

การกำหนดชื่อโดเมนให้แก่ผู้ดูแลบัญชี

เมื่อผู้ดูแลบัญชีมีสิทธิ์การเข้าใช้โฟลเดอร์แล้ว พวกเขาสามารถบริหารชื่อโดเมนที่คุณกำหนดให้แก่โฟลเดอร์ของพวกเขา

ในการกำหนดชื่อโดเมนให้แก่ผู้ดูแลบัญชี

 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบจัดการบัญชีของคุณ
 2. ถัดจาก โดเมน ให้คลิก เรียกใช้งาน
 3. เลื่อนเมาส์เหนือโฟลเดอร์ที่มีชื่อโดเมนเพื่อกำหนดให้แก่ผู้ดูแลบัญชีของคุณ จากเมนูแบบหล่นลง ให้เลือก แก้ไข
 4. เลือกผู้ดูแลบัญชีของคุณและสิทธิ์ในการเข้าใช้โฟลเดอร์
 5. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ในการเพิ่มโดเมนเข้าในโฟลเดอร์ ขั้นแรก คุณต้องสร้างโฟลเดอร์ก่อน เมื่อสร้างโฟลเดอร์แล้ว ไปยังหน้าจอ โดเมนทั้งหมด ของ domain manager แล้วใส่เครื่องหมายถูกถัดจากโดเมนที่คุณต้องการในโฟลเดอร์นั้น จากนั้น ไปยัง จัดระเบียบ แล้วเลือก เพิ่มเข้าในโฟลเดอร์

การกำหนดบทบาทให้แก่ผู้ดูแลบัญชี

คุณสามารถระบุแล้วจากนั้นกำหนดโปรไฟล์สิทธิ์การเข้าใช้ให้แก่ผู้ดูแลบัญชีของคุณได้

 • ผู้ดูแลระบบ — นี่คือระดับสูงสุดของสิทธิ์การเข้าใช้ ผู้ดูแลบัญชีของคุณสามารถรับบทบาททั้งหมดที่คุณได้ระบุไว้
 • สิทธิ์การเข้าใช้แบบกำหนดเอง — ระบุบทบาทที่คุณต้องการให้ผู้ดูแลบัญชีมี:
  • Contacts — ผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณสามารถแก้ไขข้อมูลการติดต่อสำหรับชื่อโดเมนที่ได้รับมอบหมาย เช่นเดียวกันกับข้อมูล Nexus สำหรับชื่อโดเมน .us
  • Nameservers — ผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณสามารถแก้ไขข้อมูลชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับชื่อโดเมนที่ได้รับมอบหมายได้
  • Hosts — ผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณสามารถจัดการสรุปรายละเอียดและสถานะการใช้งานสำหรับชื่อโดเมนที่ได้รับมอบหมายได้
  • Domain Forwarding — ผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณสามารถจัดการการตั้งค่าการโอนย้ายชื่อโดเมนสำหรับชื่อโดเมนที่ได้รับมอบหมายได้
  • Auto Renew — ผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณสามารตั้งระบบว่าจะต่ออายุชื่อโดเมนที่ได้รับมอบหมายแบบอัตโนมัติหรือไม่
  • Cancel — ผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณสามารถยกเลิกชื่อโดเมนที่ได้รับมอบหมายได้
  • Sub Domains — ผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณสามารถจัดการการตั้งค่าซับโดเมนสำหรับชื่อโดเมนที่ได้รับมอบหมายได้
 • Read Only — ผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณสามารถดูชื่อโดเมนที่ได้รับมอบหมายได้แต่ไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การถอนผู้ดูแลบัญชีออก

คุณสามารถถอนสิทธิ์การเข้าใช้ชื่อโดเมนของคุณออกจากผู้ดูแลบัญชีได้ด้วยการใช้การตั้งค่าบัญชีของคุณ

 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบจัดการบัญชีของคุณ
 2. จากส่วน บัญชีของฉัน ให้คลิกที่ การตั้งค่า แล้วจากนั้นคลิก ผู้ดูแลบัญชี
 3. จากเมนู ผู้ดูแลบัญชี ให้เลือกผู้ดูแลบัญชีที่คุณต้องการถอนออก แล้วจากนั้นคลิก ถอดถอน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ