ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Managing email notifications

When you mark orders as shipped, Quick Shopping Cart® automatically sends your customers email notifications. This feature is active by default but you can disable it.

You can also use Quick Shopping Cart to manually send your customers email notifications when their orders partially ship.

For example, if you send a customer part of their order but another part awaits shipment by a warehouse, you can send the customer an email notification that part of their order shipped.

For information about changing the content of automatic notifications, see Customizing email templates .

To Disable Shipment Notifications

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Set Up menu, go to the Operations section, and then select Email Notices.
 5. Go to the Email Preferences section, and then select Do not send Order Shipped emails to customers.
 6. Click OK. Shipment notifications are disabled.

To Send Partial Shipment Notifications

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, go to the Orders section, and then select Manage Orders.
 5. Open the partially shipped order.
 6. From the Send Email menu, select Shipment Status.
 7. Select that products that shipped, and then select OK. The partial shipment notification is sent.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ