ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Managing Photo Album Settings

Manage your album settings when you launch Website Builder for the first time. You can edit the settings at any time.

To Manage Album Settings in Website Builder

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click the Photos and Videos tab.
 4. From the Settings menu, select Photos and Videos Settings.
 5. From the Photos and Videos Settings tab, enter the following information:
  • Site title — The title of your site.
  • Site visibility — Select to publish your galleries as a website, letting you share hyperlinks to photos and videos. For more information, see Sharing Photos, Videos, and Galleries.
  • Default Media View — Specify whether you want your view to default to the Thumbnail, Filmstrip, Slideshow, or List tab.
  • Thumbnail View — Select the number of photos you want to display.
  • Gallery View — Select the number of galleries you want to display.
  • Gallery Description — Select to show gallery descriptions on home page.
  • Photo downloads — Select to prevent visitors from right-clicking to save photos.
  • Like feature — Select to display a button letting visitors like galleries and individual photos.
  • Display Information — Select Text, URL, or Email, and then enter the corresponding information to display text, a URL or an email address with your galleries.
  • Embedding — Select to allow visitors to enable embedding of your montages.
 6. From the Gallery Theme tab, select a category and color.
 7. From the Upload via Email tab, enter the following information:
  • Upload through email — Select to enable email uploading.
  • Email address — Note the address. This is where you email photos to upload them.
  • Enter security code — Enter a security code to use when you upload through email.
  • Default gallery — Select a default gallery for photos you upload through email.
  • Default tags — (optional) Enter default tags to apply to photos you upload through email.
 8. From the Blog Settings tab, perform the following actions:
  • Click Add Blog to display your Photo Album content on your blog.
  • Select an available blog from your account, or enter the URL to a blog you registered elsewhere.
  • In the Blog User Name field, enter the user name for the blog you're adding.
  • In the Blog Password field, enter the your password for the blog you're adding.
 9. Click Save. Your settings are updated.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ