ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Managing Python Script File Extensions

You can run both Python versions 2.3 and 2.4. Files running under different versions of Python can all use the same .py extension if the version is specified in the script itself. To specify the version, type one of the following at the top of a Python script:

Python 2.3

#!/usr/bin/python2.3

Python 2.4

#!/usr/bin/python2.4

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ