ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Managing ratings and reviews

Ratings and reviews in Quick Shopping Cart® can increase your sales online and your credibility to shoppers. With this feature, customers can rate your products on a five-star scale and leave reviews about them.

You remain in control by knowing who's leaving ratings and reviews, and can accept or decline them at any time. Customers must sign in to your Quick Shopping Cart account to leave reviews. For information about Quick Shopping Cart memberships, see Managing members .

To Enable Ratings and Reviews in Quick Shopping Cart

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart Account list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, go to the Catalog section, and then select Reviews.
 5. Click the Preferences tab, and then select On to enable reviews.
 6. If you want to receive email notifications when you receive new reviews, in the Notify me of new reviews section, select Whenever I receive one.
 7. In the New review notification email address field, enter the email address where you want to receive new review notifications, and then click OK.

To Approve or Deny Ratings and Reviews in Quick Shopping Cart

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart Account list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, go to the Catalog section, and then select Reviews.
 5. From the Reviews tab, select the reviews you want to manage, and then select either Approve or Deny. Approved reviews display on your storefront when you publish.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ