ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Managing Social Media

InstantPage® lets you display icon links allowing your visitors to share your website through Facebook®, MySpace®, Twitter®, Delicious®, and StumbleUpon®.

When visitors click the icon links, your Web page displays from the visitors' profiles on the social networks.

To Add Social Media

  1. Log in to your InstantPage account. You can also log in by going to your InstantPage site, clicking Owner Login, and then entering the login information for your InstantPage account.
  2. From the Text tab, select Social networking links.
  3. The icon links display on your Web page.

To Remove Social Media

  1. Log in to your InstantPage account. You can also log in by going to your InstantPage site, clicking Owner Login, and then entering the login information for your InstantPage account.
  2. From the Text tab, de-select Social networking links.
  3. The icon links no longer display on your Web page.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ