ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Managing Text

InstantPage® lets you add a title and description text to your website. You can also apply a variety of styles to your website's text. Larger text draws more attention to your text, while smaller text lets you fit more characters into a block.

Some custom fonts in InstantPage do not support special characters, such as &. If your text requires a special character, you must use a traditional font — such as Times New Roman — that supports the character.

To Manage Text in InstantPage

 1. Log in to your InstantPage account. You can log in by going to your InstantPage site, clicking Owner Login, and then entering the login information for your InstantPage account.
 2. From the Text tab, enter text in these fields:
  • Title — Enter a name for your website. The title displays to visitors in the browser toolbar.
  • Description — Enter a few words describing your website.
  • Title style — Select a font for your website's title.
  • Description and menu links style — Select a font for your description and the links in your menu.
  • Title size — Select a size for the title text.
  • Description size — Select a size for your description.
  • Menu size — Select a size for the links in your menu.
  • Social networking links — Display icon links to allow your visitors to share your website through Facebook®, MySpace®, Twitter®, Delicious®, and StumbleUpon®.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ