ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Managing Your Calendar Users

After setting up other users' Calendar accounts, you can manage them through the Workspace Control Center. This lets you launch, delete, or move users' Calendar accounts.

Note: Only users with access to the customer account containing the Calendar accounts can manage individual Calendar accounts. Being a Calendar user does not provide this feature.

To Manage Calendar Accounts

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Calendar.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. From the Actions column, click the action you want to perform:
  • Launch Calendar — Open the user's Calendar account. This does not require a password.
  • Edit Calendar — Edit the Calendar user's email address by entering a new email address, and then clicking OK.
  • Move Calendar Account — Move the user's Calendar account to a different Calendar plan by selecting the new plan, and then clicking OK.
  • Delete Calendar Account — Remove the Calendar user's account.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ