ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Managing Your DNS Zone Files in Parallels Plesk Panel

The instructions in this article apply only to Parallels Plesk Panel 9.

Parallels Plesk Panel automatically creates a DNS zone when you create a domain. However, Parallels Plesk Panel administrators can customize DNS zones for their own domains.

Note: 99% of the time, you will not need to modify your DNS zones. Be very careful when making changes to your zone file. Improper DNS setup can make you website, email, and FTP services unavailable.

To View and Manage the Zone File for a Specific Domain

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as an Admin.
  2. From the list of domains at the bottom of the page, click on the domain name you want to work with.
  3. Under the Services group, click the DNS button.

From the DNS Zone Properties screen, you can add/remove zone records, change zone types, or turn off the local DNS service for your domain.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ