ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Managing Your Linux Dedicated Server

You can use the Dedicated Hosting Manager — available through the Dedicated/Virtual Private Servers (VPS) section of your account-management interface — to perform your basic account management, including account setup and monitoring of bandwidth usage. The manager also allows you to request a power cycle of your server and to contact support for problems related to your dedicated server.

To Access your Dedicated Hosting Manager

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.

For information on how to log in to your server to perform more advanced management tasks, see:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ